Njoftim për studentët e vitit II-të,Fakulteti EKONOMIK(Marketing dhe Administrim biznesi)

20 Prill 2017

Përshëndetje të nderuar studentë , ju njoftojmë që në lënden ” Ndërmarrësia dhe NVM-të” do të mbahet orari i ligjëratave si vijon : 

Profesori Seb Bytyçi, do të mbajë bllokë ligjërata në këto data: 21.04.2017; 28.04.2017 dhe 05.05.2017 në terminet kohore prej 10:00-11:30 dhe 11:45-13:15,si dhe

Asistenti Visar Qarkaxhija, do të mbajë bllokë ushtrime në këto data: 12.05.2017; 19.05.2017 dhe 26.05.2017 në terminet kohore prej 10:00-11:30 dhe 11:45-13:15. 

 

Ju faleminderit për mirëkuptim.

Suksese !

Share: