Njoftim për studentët e vitit të II-të – Fakulteti Shkenca Sociale

18 Nëntor 2016

Njoftim për studentët e vitit të II-të – Fakulteti Shkenca Sociale, që me dt.21.11.2016(E hënë) do të mbani orë bllok nga lënda “Psikologji e Personalitetit ” Prof.Yllka Kuqi.

Orari  i orëve bllok do jetë si vijon :

Psikologji e Personalitetit – Prof.Yllka Kuqi nga ora 12:00-15:15

Gjithë të mirat!

Share: