Njoftim për studentët e vitit të IV-të , Fakulteti JURIDIK

20 Dhjetor 2016

Njoftohen studentët e vitit të IV-të – Fakulteti JURIDIK që me dt.24.12.2016 (E shtunë) nuk do të mbani ligjërata nga lënda “Metodat e hulumtimit shkencor” Prof.Natasha Shehu.

Për zëvendësimin e orëve të humbura do të njoftoheni me kohë.

Gjithë të mirat,

Administrata!

Share: