Njoftim për studentët e vitit të IV-të, të fakultetit Juridik

18 Nëntor 2016

Njoftojmë studentët e vitit të katërt, të fakultetit Juridik që me datë.18.11.2016 për shkak të mungesës së prof. Natasha Shehu, në terminin e ligjeratave të lëndës “Metodologjia e hulumtimit shkencore” do të mbahen ligjeratat në lëndën “Noteria” me prof. Hamdi Podvorica. Ndërsa me datën 25.11.2016 do të zëvendësohen ligjeratat e humbura  në lëndën “Metodologjia e hulumtimit shkencore” me prof. Natasha Shehu.

Administrata

Share: