Njoftim për studentët e vitit të I-rë – Fakulteti SHKENCA SOCIALE

20 Dhjetor 2016
Njoftohen studentët e vitit të I-rë – Fakulteti Shkenca Sociale që me dt. 20.12.2016(E martë) nuk do të mbahet  ligjërata nga lënda “Kulturë Gjuhe” Prof.Jeton Kelmendi.
 
Zëvendësimi i ligjëratës do të mbahet sipas orarit të mëposhtëm:

“Kulturë Gjuhe”-  Prof.Jeton Kelmendi me dt. 29.12.2016 (E enjte) nga  ora 09:00-10:30 dhe ushtrimet nga ora 10:45-11:30.

Gjithë të mirat,

 Administrata!

Share: