Njoftim për zëvendësim të ligjeratave në fakultetin Juridik

2 Nëntor 2016

Njoftohen studentët e fakultetit Juridk, viti i katërt, që me datën 04.11.2016 për shkak të mungesës së prof. Natasha Shehu ligjeratat në lëndën “Metodologjia e Hulumtimit Shkencor” do të zëvendësohen me ligjerata në lëndën “Noteria” me prof. Hamdi Podvorica në terminet:

13:00-14:30 grupi i rregullt( ligjerata që do të zëvendësohen paraprakisht për datën 11.11.2016)
15:00-16:30- grupi i rregullt-ligjerata sipas orarit
17:00-18:30 grupi pa shkeputje (ligjerata që do të zëvendësohen paraprakisht për datën 11.11.2016)
18:45-20:15- grupi pa shkeputje -ligjerata sipas orarit.

Ndërsa orët e humbura në lëndën “Metodologjia e Hulumtimit Shkencor”  me prof. Natasha Shehu do të zëvendësohen me datë 11.11.2016, ku do të perfshihen edhe terminet e lëndës “Noteria” me prof. Hamdi Podvorica.

Administrata

Share: