Njoftim për zëvendësim

31 Tetor 2016

Të nderuar,

Ju njoftojmë që në Fakultetin Ekonomik gjenerata 2014/15, me leje te dekanatit  ligjeratat në lëndën “ Ndërmarrësia dhe NVM-t”,  prof. Ilir Rexhepi  të planifikuara për sot me date 31.10. 2016, do të zëvendësohen nesër me datë 01.11.2016 në terminet:

13:00-14:30-Ligjerata(grupi i rregullt) 
14:45-15:30-Ushtrime(grupi i rregullt) 
17:00-17:45-Ushtrime(grupi pa shkëputje) 
18:00-19:30-Ligjerata(grupi pa shkëputje) 

Ndërsa në drejtimin Banka Financa dhe Kontabilitet, ligjeratat dhe ushtrimet e lëndës “Analizë Financiare”, prof. Nazmi Iballi dhe asistenten Erblina Pira, të planifikuara me datën 01.11.2016, do të mbahen sot me datë 31.10.2016 në oraret:

13:00-14:30-Ligjerata (grupi i rregullt) 
17:00-18:30-Ligjerata (grupi pa shkëputje) 

 

14:45-16:15-Ushtrime (grupi i rregullt)
18:45-20:15-Ushtrime (grupi pa shkëputje) 

Dhe në drejtimin Menaxhment dhe Informatike, ligjeratat e lëndës “Sistemi Informatik i Menaxhimit”, prof  Bislim Lekiqi të planifikuara me datë 01.11.2016, do të mbahen sot me date 31.10.2016 në oraret:

13:00-14:30 Ligjerata (grupi i rregullt) 
17:00-18:30 Ligjerata (grupi pa shkëputje) 

 

Studentet janë njoftuar paraprakisht

Me respekt

Share: