Prof. ass. dr.

Bashkim Rrahmani

Ligjëron lëndën:

  • Hyrje në administratë publike,
  • Menaxhimi i shërbimeve publike

CV