MA.

Eriona Ajvazi

Koordinatore për Sigurim të Cilësisë

CV