Shtëpia Botuese “AAB Press” shpall konkurs për mbështetjen e botimit të librit

27 Prill 2017

Shtëpia botuese  AAB Press  e cila vepron në kuadër të Kolegjit AAB, në mbështetje të Statutit, Rregullores për botime, në kuadër të Stratigjë për publikime dhe duke pasur parasysh rëndësinë e botimit të librit, shpall:

KONKURS
për mbështetjen e botimit të librit

Autorët e interesuar mund të konkurrojnë me dorëshkrimet e tyre për kategoritë e mëposhtme:

Të drejtë konkurrimi kanë të gjithë autorëtnga Kosova, Shqipëria, Maqedonia etj.
AAB Press ndihmon botimin e librit letrar, publicistik dhe shkencor sipas dy kategorizimeve:

Kriteret e konkurrimit:

Ky konkurs nuk mbështet dhe nuk do të pranojë aplikime për:

Procedurat e dorëzimit dhe përzgjedhjes:

Aplikacioni me formularin e plotësuar, dorëshkrimin e printuar në letër dhe një CD me dorëshkrimin e gatshëm për botim, futen në një zarfë dhe dorëzohet në Kolegjin AAB, Objekti I – në Recepsion.

Afati i dorëzimit: 10 maj, 2017, e hënë, ora: 16:00.

Aplikacionet jokomplete nuk do të merren parasysh.

Afati i dorëzimit:

10 maj, 2017, e mërkurë, ora: 16:00

Secili dorëshkrim do t’i nënshtrohet procedurave të vlerësimit profesional.

Shkarko KETU

 

Share: