Rezultatet e provimeve

Të gjitha rezultatet e provimeve finale por edhe të testeve gjysmësemestrale dhe të kolokuiumeve publikohen në e-service.

Për të marrë rezultatet ju lutemi aktivizoni llogarinë tuaj studentore në e-service.