Rezultatet e provimeve

Të gjitha rezultatet e provimeve finale por edhe të testeve gjysmësemestrale dhe të kolokuiumeve publikohen në e-service.

Për të marrë rezultatet ju lutemi aktivizoni llogarinë tuaj studentore
në e-service.

INSTITUTI AAB
APLIKO