Fatime Berisha

Administratë Publike

Fatime Berisha: AAB më ka ndihmuar në zhvillimin e karrierës time

Fatime Berisha, studimet bachelor i ka përfunduar në Fakultetin e Administratës Publike në AAB,  ndërsa  tani është në përfundim të studimeve master po në të njëjtin fakultet. Aktualisht punon në  Ministrinë e Administratës Publike, ku mban pozitën Administratore e Ndërtesave të Qeveris së Republikës së Kosovës.

Znj. Berisha për revistën “AAB Alumni” ka thënë: “Dëshira për t’i ngritur pikëpamjet profesionale dhe shkencore është arsyeja kryesore që unë vendosa t’i ndjek studimet në AAB. Studimet e përfunduara në  AAB më ka ndihmuar në zhvillimin e karrierës time”.

Share: