Thirrje për shkëmbim studentor përmes Erasmus+ në Universitetin Newton

26 Shkurt 2024

Është hapur thirrja për aplikim për studentët e Fakultetit të Psikologjisë dhe Ekonomisë (drejtimi menaxhment) nga niveli bachelor, për shkëmbim studentor përmes projektit Erasmus+ në universitetin Newton në Pragë të Çekisë.

Ky shkëmbim mundësohet për një semestër studimesh, nga shtatori deri në shkurt. Studentët së pari duhet të aplikojnë duke plotësuar formën e mëposhtme: https://docs.google.com/forms/d/1jS3_TiI2oXeOJoiyx0SuKgWiI9RDX7yytadjuehufHA/viewform?edit_requested=true#responses

Kriteret për aplikim janë:

Afati për aplikim është deri më 30 mars 2024, ndërsa vetëm 2 studentë do të përzgjidhen nga kjo thirrje. Studenti/ja që i plotëson kriteret duhet të aplikojë më pas në sistemin e universitetit çek, në vegëzën e dhënë në vazhdim: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeUkxaTRMkXKVnpJQw-qXJCaMdEN7T-zoLbUMzNGquvdAc2mA/viewform

Share: