Universiteti Masaryk, Çeki, ka hapur thirrjen për shkëmbim të studentëve dhe stafit akademik

24 Shkurt 2020

Të nderuar studentë dhe staf akademik,

Universiteti Masaryk, në Bërno të Çekisë ka shpallur thirrjen për aplikim në programin për shkëmbim për studentë dhe staf akademik për vitin akademik 2020/21.
Afati i fundit për dorëzimin e aplikimeve është 15 Mars 2020.

APLIKIMET PËR STUDENTË

Studentët përveç CV-së, letrës motivuese, certifikatës së notave dhe njohjes së gjuhës angleze, kërkohet të zgjedhin edhe kurset sipas Marrëveshjes. Katalogun me Kurset që ofrohen, mund të gjendet në këtë link:

https://czs.muni.cz/en/student-from-abroad/international-student-guide/course-catalogue

Studentët në aplikacion duhet të theksojnë nëse dëshirojnë të studiojnë në vjeshtën e vitit 2020 ose pranverën 2021.

APLIKIMET PËR STAFIN AKADEMIK

Aplikantët për shkëmbimin e stafit kërkohet të paraqesin dokumentet përkatëse (CV, letër motivimi, dëshmi të gjuhës dhe planin e punës) dhe gjithashtu kërkohet që të paraqesin një letër paraprake.

Për të parë strukturën e universitetit dhe të gjitha departamentet, ju lutemi shikoni: https://www.muni.cz/en/about-us/organizational-structure

Rezultati përfundimtar dhe njoftimi për kandidatët e pranuar do të bëhet jo më vonë se 15 Prill 2020.

Më shumë informata, mund të gjeni në materialet e bashkëngjitura:

Academic details
2020-2021 MU Information Sheet

Share: