Anëtarësohu

Ftojmë të gjithë të diplomuarit e BPrAL AAB që të bashkëngjiten në këtë portal dhe të lënë të dhënat e tyre në mënyrë që të kemi mundësinë të krijojmë një rrjet modern të ALUMNI-t.

Me krijimin e bazës së të dhënave të të diplomuarve tanë, juve do t’ ju mundësohet komunikimi i ndërsjellë si me kolegët tuaj ashtu edhe me punëdhënësit e mundshëm.

Gjithashtu, ju bëjmë thirrje të gjithë të diplomuarve që të vendosin edhe CV-të tuaja në këtë portal për t’ jua lehtësuar depërtimin në tregun e punës përmes lidhjeve institucionale të Kolegjit AAB me kompani, biznese e institucioneve të ndryshme.

NJOFTIM: MASAT E REJA ANTI COVID_19 – SHTYHET AFATI I PROVIMEVE TË SHTATORIT

Të nderuar studentë dhe staf i Kolegjit AAB,

Ju njoftojmë se bazuar në vendimin e Qeverisë së Republikës së Kosovës 01/35 të datës 12 shtator 2021, për aplikimin e masave të reja kundër Covid-19, Kolegji AAB ka marrë këtë vendim:

  • Shtyhet afati i provimeve të shtatorit deri më 27 shtator 2021
  • Në rast të lehtësimit të masave dhe përmirësimit të situatës me pandeminë, provimet do të vazhdojnë të mbahen nga data 27 shtator 2021
  • Orarin e ri të provimeve sipas planifikimit të ri do ta gjeni të publikuar në webfaqe dhe në e-service
  • Në rast se situata do të vazhdojë të jetë e rënduar edhe pas datës 26 shtator, provimet do të mbahen online për çfarë do të njoftoheni me kohë

Ndërkohë, ju lutemi të gjeni të bashkëngjitur vendimin e Qeverisë së Kosovës, për aplikimin e masave të reja anti-Covid_19 dhe ju lusim të zbatoni masat në përpikëri.

MASAT E REJA ANTI COVID_19