Anëtarësohu

Ftojmë të gjithë të diplomuarit e BPrAL AAB që të bashkëngjiten në këtë portal dhe të lënë të dhënat e tyre në mënyrë që të kemi mundësinë të krijojmë një rrjet modern të ALUMNI-t.

Me krijimin e bazës së të dhënave të të diplomuarve tanë, juve do t’ ju mundësohet komunikimi i ndërsjellë si me kolegët tuaj ashtu edhe me punëdhënësit e mundshëm.

Gjithashtu, ju bëjmë thirrje të gjithë të diplomuarve që të vendosin edhe CV-të tuaja në këtë portal për t’ jua lehtësuar depërtimin në tregun e punës përmes lidhjeve institucionale të Kolegjit AAB me kompani, biznese e institucioneve të ndryshme.