Komunikim Masiv

Fakulteti i Komunikimit Masiv (FKM) paraqet investimin më të madh, më të kompletuar e më përmbajtjesor për programet e komunikimeve në hapësirën shqip-folëse në Ballkan. Brenda kampusit universitar, FKM i ka të gjitha mediat dhe kushtet e pajisjet e nevojshme, duke nisur me televizionin ATV, radion, portale, revista, laboratorët mediatikë, salla montazhi, madje edhe dy teatro, që e bëjnë unike ofertën e këtij fakulteti për profilet e gazetarisë dhe produksionit medial në programet bachelor, si dhe studimeve në komunikim masiv dhe gazetari në programin master.

Ka një staf pedagogjik të zgjedhur, me përvojë të dëshmuar shkencore, akademike dhe profesionale brenda dhe jashtë Kosovës. Të diplomuarit e FKM-së dominojnë sot mediat e Kosovës si drejtorë mediash, kryeredaktorë, redaktorë, gazetarë, zëdhënës institucionesh e partish politike, zyrtarë për informim etj.

Fakulteti ka marrëveshje me disa universitete për shkëmbim përvojash e punësh të përbashkëta kërkimore, shkëmbim kuadrosh dhe studentësh.

Misioni i FKM-së është që duke vepruar si qendër e suksesshme dhe produktive e ekselencës akademike, kërkimore dhe profesionale e mediave dhe komunikimeve, të përgatisë gazetarë profesionistë, operatorë mediatikë dhe ekspertë të komunikimit publik, për të kontribuar në përmirësimin e vazhdueshëm të shoqërisë demokratike.

Zgjedh Drejtimin Tënd

Drejtimet AAB

Fakulteti i Komunikimit Masiv (FKM) është njësi akademike brenda Kolegjit AAB që ofron programe studimi të nivelit bachelor (BA) dhe nivelit master (MA), përkatësisht të nivelit 6 dhe nivelit 7 sipas KKK. Në nivelin BA, FKM ofron një program studimi: 1). Komunikim Masiv- Gazetari, me kohëzgjatje 3-vjeçare dhe 180 ECTS, të nivelit 6 të KKK/KEK. Në nivelin MA, ofrohet programi i Komunikimit Masiv dhe Gazetarisë me kohëzgjatje dyvjeçare, me 120 ECTS, i nivelit 7 sipas KKK/KEK