Taulant Kelmendi

Juridik

Edhe dy studentë të AAB-së pjesë e mobilitetit akademik njësemestral. Taulant Kelmendi dhe Albina Ejupi, janë pranuar në Universitetin Liege në Belgjikë

Dy studentë të Kolegjit AAB, Taulant Kelmendi dhe Albina Ejupi, janë pranuar në Universitetin Liege në Belgjikë si studentë të rregullt për një mobilitet akademik, në kuadër të marrëveshjes së bashkëpunimit mes Kolegjit AAB me këtë universitet.

Studentët e Kolegjit AAB do të vijojnë programin një semestral në Fakultetin e Shkencave Politike dhe Kriminalistikës të Universitetit Liege, Belgjikë, i cili do të fillojë në shtator 2018.

Kolegji AAB po ecën me hapa të mëdhenj në ndërkomëbëtarizimin e tij me marrëveshje bashkëpunimi e anëtarësime në organizma të rëndësishëm akademik evropianë. Taulanti dhe Albina, janë edhe dy studentë më shumë nga dhjetëra të tjerë që vetëm gjatë muajit maj kanë fituar bursa dhe mundësi studimi në universitete evropiane.

Suksese studentëve Taulant Kelmendi dhe Albina Ejupi!

Share:

NJOFTIM: MASAT E REJA ANTI COVID_19 – SHTYHET AFATI I PROVIMEVE TË SHTATORIT

Të nderuar studentë dhe staf i Kolegjit AAB,

Ju njoftojmë se bazuar në vendimin e Qeverisë së Republikës së Kosovës 01/35 të datës 12 shtator 2021, për aplikimin e masave të reja kundër Covid-19, Kolegji AAB ka marrë këtë vendim:

  • Shtyhet afati i provimeve të shtatorit deri më 27 shtator 2021
  • Në rast të lehtësimit të masave dhe përmirësimit të situatës me pandeminë, provimet do të vazhdojnë të mbahen nga data 27 shtator 2021
  • Orarin e ri të provimeve sipas planifikimit të ri do ta gjeni të publikuar në webfaqe dhe në e-service
  • Në rast se situata do të vazhdojë të jetë e rënduar edhe pas datës 26 shtator, provimet do të mbahen online për çfarë do të njoftoheni me kohë

Ndërkohë, ju lutemi të gjeni të bashkëngjitur vendimin e Qeverisë së Kosovës, për aplikimin e masave të reja anti-Covid_19 dhe ju lusim të zbatoni masat në përpikëri.

MASAT E REJA ANTI COVID_19