Ekonomik

Studentët e Kolegjit AAB u pajisen me certifikata pasi mbaruan me sukses praktikën profesionale në bankën NLB

Në kuadër të marrëveshjeve të bashkëpunimit që Kolegji AAB ka me shumë institucione të fushave të ndryshme vendore dhe ndërkombëtare, 16 studentë të Fakultetit Ekonomik të këtij kolegji, suksesshëm kanë përfunduar praktikën profesionale në institucionin bankar NLB, të cilët edhe janë pajisur me certifikata.

Integrimi i studentëve në tregun e punës mbetet një nga qëllimet kryesore të Kolegjit AAB.

Si rrjedhojë, ndër bashkëpunimet e shumta, Kolegji AAB tashmë ka arritur marrëveshje bashkëpunimi edhe me Ministrinë e Financave për angazhimin e studentëve për praktikë profesionale në departamentet e ndryshme që janë në kuadër të kësaj ministrie, të tilla siç janë: Administrata Tatimore e Kosovës, Dogana e Kosovës, etj.

Share:

NJOFTIM: MASAT E REJA ANTI COVID_19 – SHTYHET AFATI I PROVIMEVE TË SHTATORIT

Të nderuar studentë dhe staf i Kolegjit AAB,

Ju njoftojmë se bazuar në vendimin e Qeverisë së Republikës së Kosovës 01/35 të datës 12 shtator 2021, për aplikimin e masave të reja kundër Covid-19, Kolegji AAB ka marrë këtë vendim:

  • Shtyhet afati i provimeve të shtatorit deri më 27 shtator 2021
  • Në rast të lehtësimit të masave dhe përmirësimit të situatës me pandeminë, provimet do të vazhdojnë të mbahen nga data 27 shtator 2021
  • Orarin e ri të provimeve sipas planifikimit të ri do ta gjeni të publikuar në webfaqe dhe në e-service
  • Në rast se situata do të vazhdojë të jetë e rënduar edhe pas datës 26 shtator, provimet do të mbahen online për çfarë do të njoftoheni me kohë

Ndërkohë, ju lutemi të gjeni të bashkëngjitur vendimin e Qeverisë së Kosovës, për aplikimin e masave të reja anti-Covid_19 dhe ju lusim të zbatoni masat në përpikëri.

MASAT E REJA ANTI COVID_19