Thirrje për aplikim në programin e bursave post-doktorale

9 Dhjetor 2020

Universiteti i Lubjanës njofton për fillimin programit, MSCA COFUND “EUTOPIA SCIENCE AND INNOVATION FELLOWSHIP PROGRAM” (EUTOPIA-SIF), mbështetur nga Bashkimi Evropian dhe institucionet partnere të Aleancës Universitare EUTOPIA (Universiteti Vrije Brussel, CY Cergy Universiteti i Parisit, Universiteti i Gothenburgut, Universiteti i Lubjanës, Universiteti Pompeu Fabra dhe Universiteti i Warwick). Programi EUTOPIA-SIF koordinohet nga CY Cergy Paris Université.

EUTOPIA-SIF do të bashkëfinancojë 76 bursa post-doktorate gjatë 4 viteve, përmes programit kërkimor dhe inovacionit të Bashkimit Evropian Horizon 2020, për një buxhet të përgjithshëm prej 10,2 milion €, nga të cilat 5,6 milion € financohen nga Bashkimi Evropian dhe 4,6 milion € nga universitetet partnere. Universiteti i Lubjanës do të rekrutojë 8 kandidat për 4 vjet, rreth 2 për thirrje.

Më 19 tetor filloi thirrja e parë për aplikim për rekrutimin e grupit të parë për 20 post-doktoranta nga universitetet e EUTOPIA. Afati i fundit për aplikim është 11 Janar 2021, ora 13:00. Kandidatët e suksesshëm do të fillojnë në Shtatorin e vitit 2021.

Për më shumë informacion, ju lutemi vizitoni faqen zyrtare të thirrjes: EUTOPIA-SIF https://eutopia-university.eu/2020/09/24/eutopia-sif/ .

Nëse jeni të interesuar të aplikoni në thirrjen me Universitetin e Lubjanës si një institucion pritës, mund të kontaktoni menaxherin lokal të programit Rebeka Lesjak përmes postës elektronike: [email protected]

Share:

NJOFTIM: MASAT E REJA ANTI COVID_19 – SHTYHET AFATI I PROVIMEVE TË SHTATORIT

Të nderuar studentë dhe staf i Kolegjit AAB,

Ju njoftojmë se bazuar në vendimin e Qeverisë së Republikës së Kosovës 01/35 të datës 12 shtator 2021, për aplikimin e masave të reja kundër Covid-19, Kolegji AAB ka marrë këtë vendim:

  • Shtyhet afati i provimeve të shtatorit deri më 27 shtator 2021
  • Në rast të lehtësimit të masave dhe përmirësimit të situatës me pandeminë, provimet do të vazhdojnë të mbahen nga data 27 shtator 2021
  • Orarin e ri të provimeve sipas planifikimit të ri do ta gjeni të publikuar në webfaqe dhe në e-service
  • Në rast se situata do të vazhdojë të jetë e rënduar edhe pas datës 26 shtator, provimet do të mbahen online për çfarë do të njoftoheni me kohë

Ndërkohë, ju lutemi të gjeni të bashkëngjitur vendimin e Qeverisë së Kosovës, për aplikimin e masave të reja anti-Covid_19 dhe ju lusim të zbatoni masat në përpikëri.

MASAT E REJA ANTI COVID_19