Marrëveshjet

Kolegji AAB ka nënshkruar më shumë se 80 marrëveshje bashkëpunimi me institucione të ndryshme arsimore dhe jo-arsimore brenda vendit dhe jashtë saj. Këto marrëveshje bashkëpunimi synojnë zhvillimin e arsimit të lartë, kërkimit shkencor, mobilotetin dhe fushën e punës praktike në institucionet dhe organizatat vendore.

Për më tepër, Kolegji AAB ka disa fusha të tjera që lehtësojnë zhvillimin e bashkëpunimit ndërkombëtar, përfshirë faqen e saj në internet, numrin e madh të profesorëve të rregullt që flasin gjuhë të huaja, përfshirë qasjen aktive të profesorëve në programe dhe nisma të ndryshme siç është bashkëpunimi në arsim dhe hulumtime të tjera.

Çdo vit Kolegji AAB ndan fondin vjetor prej 3% nga të ardhurat e veta totale për mbështetje dhe zhvillim të aktiviteteve të ndryshme individuale, grupore ose institucionale në hulumtime në vend dhe jashtë tij.