Marrëveshjet

Kolegji AAB ka nënshkruar më shumë se 80 marrëveshje bashkëpunimi me institucione të ndryshme arsimore dhe jo-arsimore brenda vendit dhe jashtë saj. Këto marrëveshje bashkëpunimi synojnë zhvillimin e arsimit të lartë, kërkimit shkencor, mobilotetin dhe fushën e punës praktike në institucionet dhe organizatat vendore.

Për më tepër, Kolegji AAB ka disa fusha të tjera që lehtësojnë zhvillimin e bashkëpunimit ndërkombëtar, përfshirë faqen e saj në internet, numrin e madh të profesorëve të rregullt që flasin gjuhë të huaja, përfshirë qasjen aktive të profesorëve në programe dhe nisma të ndryshme siç është bashkëpunimi në arsim dhe hulumtime të tjera.

Çdo vit Kolegji AAB ndan fondin vjetor prej 3% nga të ardhurat e veta totale për mbështetje dhe zhvillim të aktiviteteve të ndryshme individuale, grupore ose institucionale në hulumtime në vend dhe jashtë tij.

NJOFTIM: MASAT E REJA ANTI COVID_19 – SHTYHET AFATI I PROVIMEVE TË SHTATORIT

Të nderuar studentë dhe staf i Kolegjit AAB,

Ju njoftojmë se bazuar në vendimin e Qeverisë së Republikës së Kosovës 01/35 të datës 12 shtator 2021, për aplikimin e masave të reja kundër Covid-19, Kolegji AAB ka marrë këtë vendim:

  • Shtyhet afati i provimeve të shtatorit deri më 27 shtator 2021
  • Në rast të lehtësimit të masave dhe përmirësimit të situatës me pandeminë, provimet do të vazhdojnë të mbahen nga data 27 shtator 2021
  • Orarin e ri të provimeve sipas planifikimit të ri do ta gjeni të publikuar në webfaqe dhe në e-service
  • Në rast se situata do të vazhdojë të jetë e rënduar edhe pas datës 26 shtator, provimet do të mbahen online për çfarë do të njoftoheni me kohë

Ndërkohë, ju lutemi të gjeni të bashkëngjitur vendimin e Qeverisë së Kosovës, për aplikimin e masave të reja anti-Covid_19 dhe ju lusim të zbatoni masat në përpikëri.

MASAT E REJA ANTI COVID_19