Projektet

Zyra për Zhvillimin e Projekteve (ZZhP) në kuadër të Kolegjit AAB, ka për qëllim që përmes planifikimit të projekteve zhvillimore të krijojë mundësi të reja për stafin dhe studentët, në shërbim të ngritjes së cilësisë.

ZZhP mbikëqyr dhe standardizon menaxhimin e projekteve në kuadër të Kolegjit AAB duke siguruar përputhjen e këtyre projekteve me politikat organizative.

ZZhP synon që përmes bashkëpunimit të qëndrueshmen me partner vendorë e ndërkombëtar, t’i shërbejë avancimit të cilësisë së mësimdhënies e të hulumtimit shkencor dhe rritjes së pranisë së AAB-së në nismat ndërkombëtare në fushën e arsimit të lartë.