Projektet

PROJEKTET INSTITUCIONALE

Zyra për Zhvillimin e Projekteve (ZZHP) në kuadër të Kolegjit AAB synon të krijojë mundësi të reja për stafin përmes planifikimit të projekteve zhvillimore, në shërbim të përmirësimit të cilësisë. ZZHP mbikëqyr dhe standardizon menaxhimin e projekteve brenda Kolegjit AAB, duke siguruar përputhshmërinë e këtyre projekteve me politikat organizative. ZZhP synon, nëpërmjet bashkëpunimit të qëndrueshëm me partnerë vendas dhe ndërkombëtarë, t’i shërbejë avancimit të cilësisë së mësimdhënies dhe kërkimit shkencor dhe rritjen e prezencës së AAB-së në nismat ndërkombëtare në fushën e arsimit të lartë.

LISTA E PROJEKTEVE INSTITUCIONALE

BRIDGING THE DIGITAL HUMANITIES AND EDUCATIONAL MEDIA DIVIDE IN THE WEST BALKANS - HOMODIGITALIS

Statusi: Aktiv 2023-2025
Financuar nga: ERASMUS-EDU-2023-CBHE-STRAND-2
Website: NA

MOBILITY RECOGNITION FOR INTEGRATION - MORIN

Statusi: Aktiv 2023-2025
Financuar nga: ERASMUS-EDU-2023-CBHE-STRAND-2
Website: https://morinproject-eu.com/

E DREJTA BIZNESORE E BASHKIMIT EVROPIAN

Statusi: Aktiv 2022-2025
Finacuar nga: ERASMUS-JMO-2022-HEI-TCH-RSCH
Website: https://projects.aab-edu.net/eu-business-law/

NDIKIMI I BE-SË NË KOSOVË

Statusi: Aktiv 2021-2024
Financuar nga: ERASMUS-JMO-2021-HEI-TCH-RSCH
Website: https://projects.aab-edu.net/eu-impact-on-kosovo/

KRIJIMI I NJË PROGRAMI EKZEKUTIV NË PROCESIMIN E DRURIT

Statusi: Aktiv 2023
Finacuar nga: USAID
Website: Link

KRIJIMI I NJË QENDRE KOMUNITARE TË TË MËSUARIT GJATË GJITHË JETËS

Statusi: I përfunduar
Finacuar nga: Austrian Development Cooperation
Website: https://www.donau-uni.ac.at/en/university/faculties/education-arts-architecture/departments/continuing-education-research-educational-technologies/centers/center-for-transdisciplinary-continuing-education-research.html

HAPËSIRA E TË NXËNIT DHE MËSIMDHËNIES NË ARSIMIN E LARTË

Statusi: I përfunduar
Finacuar nga: ERASMUS – KA203
Website: https://www.evalag.de/forschung/ltshe/the-project/?L=58

PROJEKTET STUDENTORE

Kolegji AAB ka bërë poashtu një hap të rëndësishëm drejt fuqizimit të aftësive kreative dhe inovative të studentëve duke ofruar grante për projektet studentore. Kjo iniciativë e ndërthurur me përkushtimin e kolegjit ndaj zhvillimit të një mjedisi të pasur të mësimit, ka krijuar një ambient të favorshëm për krijimtarinë dhe eksplorimin e projekteve të reja. Përfitimi i granteve për projektet studentore në Kolegjin AAB është një mundësi e jashtëzakonshme për të avancuar idetë dhe konceptet e studentëve në një nivel të lartë. Ky program i granteve ka një impakt të theksuar në përmirësimin e aftësive analitike, menaxheriale dhe komunikuese të studentëve, duke i përgatitur ata për sfidat e botës së punës dhe duke i nxitur ata të zhvillojnë projekte të cilat mund të kenë një ndikim pozitiv në shoqëri.

LISTA E PROJEKTEVE STUDENTORE 

NDËRGJEGJËSIMI I NXËNËSVE PËR RREZIQET DHE KËRCËNIMET KIBERNETIKE

Viti akademik i implementimit: 2022-2023

Studentët e përfshirë:
- Erion Shahini
- Besar Memeti
- Erona Sopi
- Enita Limani
- Diellona Murseli

MJEDIS I PËRSHTATSHËM PA BULLIZËM PËR FËMIJËT NË KOPSHTE

Viti akademik i implementimit: 2022-2023

Studentët e përfshirë:
-Valbone Vallqi
- Arjetë Rukovci
- Agneta Dibrani
- Manë Blakaj

LE TË FLASIM PËR SHËNDETIN MENDOR / NDRYSHIMI I QASJES-NDRYSHIMI I JETËS

Viti akademik i implementimit: 2022-2023

Studentët e përfshirë:
- Marigona Shala
- Njomza Hoxha
- Rrita Basha
- Romesa Shala

BËHU MIK JO NJË BULLIZUES

Viti akademik i implementimit: 2021-2022

Studentët e përfshirë:
- Artiola Kajtazi
- Erletë Morina
- Leart Halili
- Njomzë Hajrizi
- Valdete Menxhiqi

PLAYDAGOGY & EDUKIMI PËRMES SPORTIT

Viti akademik i implementimit: 2021-2022

Studentët e përfshirë:
- Gentijana Paqarizi
- Ensar Gjurgjiali
- Xheneta Jashari
- Fatjona Berisha

STUDENTS AS PROFESSIONAL JOURNALISTS

Viti akademik i implementimit: 2021-2022

Studentët e përfshirë:
- Lularta Buja
- Qëndresa Luma
- Arlinda Veliu Sadiku
- Kaltrina Krasniqi

THIRRJET E HAPURA NGA ZYRA PËR ZHVILLIM TË PROJEKTEVE

DOKUMENTE DHE ANEKSE