Programi i shkëmbimit – Mobiliteti

Kosova ende nuk është një vend me të drejta të plotëfuqishme në Bashkimin Evropian. Ende nuk është e njohur nga të gjitha vendet e BE-së meqë 5 vende anëtare të saj (Greqia, Rumunia, Qiproja, Spanja dhe Sllovakia)ende  nuk e kanë njohur pavarësinë e Kosovës edhe pse disa nga këto shtete e pranojnë pasaportën e saj. Duke qenë një vend ku qytetarëve u kërkohet të marrin viza për lëvizjen e tyre, një nga mënyrat më të përshtatshme për të arritur universitetet e tjera prestigjioze është kryesisht përmes programit të shkëmbimit ERASMUS. Ky mobiliteti përfshin personelin akademik dhe jo-akademik, si dhe studentët. Sidoqoftë, ambasadat e vendeve të BE-së, Mbretërisë së Bashkuar dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës janë të pranishme në Kosovë dhe ofrojnë ndihmën e tyre në të lehtësimin e mundësive për lëvizje në vendet e tjera.

NJOFTIM: MASAT E REJA ANTI COVID_19 – SHTYHET AFATI I PROVIMEVE TË SHTATORIT

Të nderuar studentë dhe staf i Kolegjit AAB,

Ju njoftojmë se bazuar në vendimin e Qeverisë së Republikës së Kosovës 01/35 të datës 12 shtator 2021, për aplikimin e masave të reja kundër Covid-19, Kolegji AAB ka marrë këtë vendim:

  • Shtyhet afati i provimeve të shtatorit deri më 27 shtator 2021
  • Në rast të lehtësimit të masave dhe përmirësimit të situatës me pandeminë, provimet do të vazhdojnë të mbahen nga data 27 shtator 2021
  • Orarin e ri të provimeve sipas planifikimit të ri do ta gjeni të publikuar në webfaqe dhe në e-service
  • Në rast se situata do të vazhdojë të jetë e rënduar edhe pas datës 26 shtator, provimet do të mbahen online për çfarë do të njoftoheni me kohë

Ndërkohë, ju lutemi të gjeni të bashkëngjitur vendimin e Qeverisë së Kosovës, për aplikimin e masave të reja anti-Covid_19 dhe ju lusim të zbatoni masat në përpikëri.

MASAT E REJA ANTI COVID_19