Programi i shkëmbimit – Mobiliteti

Kosova ende nuk është një vend me të drejta të plotëfuqishme në Bashkimin Evropian. Ende nuk është e njohur nga të gjitha vendet e BE-së meqë 5 vende anëtare të saj (Greqia, Rumunia, Qiproja, Spanja dhe Sllovakia)ende  nuk e kanë njohur pavarësinë e Kosovës edhe pse disa nga këto shtete e pranojnë pasaportën e saj. Duke qenë një vend ku qytetarëve u kërkohet të marrin viza për lëvizjen e tyre, një nga mënyrat më të përshtatshme për të arritur universitetet e tjera prestigjioze është kryesisht përmes programit të shkëmbimit ERASMUS. Ky mobiliteti përfshin personelin akademik dhe jo-akademik, si dhe studentët. Sidoqoftë, ambasadat e vendeve të BE-së, Mbretërisë së Bashkuar dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës janë të pranishme në Kosovë dhe ofrojnë ndihmën e tyre në të lehtësimin e mundësive për lëvizje në vendet e tjera.