Studentët e ardhshëm

Si të regjistrohem

Secili person, i cili ka mbaruar shkollën e mesme dhe ka kaluar testin e maturës mund të jetë kandidat potencial për regjistrim në Kolegjin AAB.

Kandidati duhet të sjellë këto dokumente:

 • diploma dhe dëftesat e shkollës së mesme;
 • certifikata e testit të maturës;
 • certifikatën e lindjes, dhe
 • kopja e letërnjoftimit.

Ofertat e AAB-së

Si asnjë institucion tjetër në vend Kolegji AAB ofron:

 • Ofertë prej 10% zbritje për të gjithë kandidatët të cilët kanë të gjitha notat pesë (5) gjatë shkollimit të mesëm.
 • Ofertë familjare prej 10% për të gjithë kandidatët që vijnë nga e njëjta familje.
 • Bursa motivuese për të gjithë kandidatët të cilët arrijnë notë mesatare të studimeve mbi 9.5.

Varësisht nga kostoja e shkollimit në fakultetet e Kolegjit AAB, studentët kanë këto lehtësira:

 • Pagesë mujore
 • Pagesë në gjashtë këste
 • Pagesë në katër këste
 • Pagesë në dy këste

Kolegji AAB ka krijuar edhe rrethana të tjera lehtësuese për studentët e vet përmes marrëveshjeve me institucione të ndryshme bankare, ku studentët mund të tërheqin kredi për pagesën e kostos së shkollimit.