Kolegji AAB nënshkroi marrëveshje bashkëpunimi me Institutin e Historisë “Ali Hadri”

Kolegji AAB ka nënshkruar marrëveshje bashkëpunimi me Institutin e Historisë “Ali Hadri” në Prishtinë, e cila ka për qëllim bashkëpunimin e dy institucioneve për promovimin e kërkimeve shkencore nëpërmjet aktiviteteve të përbashkëta. Kjo marrëveshje parasheh mundësimin e bashkëpunimit lidhur me organizimin konferencave shkencore, simpoziumeve, seminareve, si dhe botime të përbashkëta, shkëmbimin e personelit, shkëmbimin e […]

Më shumë »

Studentët e AAB-së, Ngadhnjimi dhe Dreni i vazhdojnë studimet Master në ShBA

Ngadhnjim Halilaj dhe Dren Puka, të cilët studimet bachelor i kanë përfunduar për Menaxhment dhe Informatikë në Fakultetin Ekonomik të AAB-së, studimet master për këtë vit akademik i kanë filluar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, falë bursës së plotë të fituar nga organizata WorldLearning në bashkëpunim me USAID-in dhe Ministrinë e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë (MASHT), në programin Transformational Leadership Program- Scholarships and Partnerships (TLP- SP).

06 Qershor, 2016 Më shumë »

75%

E studentëve të diplomuar janë në marrëdhënie pune

AAB
PARTNERËT

AAB
SOCIAL

Facebook

APLIKO ONLINE