Erasmus+: Bursa studimore për studentët e AAB-së për në Universitetin e Shkencave Sociale te Aplikuara Lituani

24 Nëntor, 2016

Kolegji AAB, është përfitues i projektit “Erasmus+ International Credit Mobility”, projekt ky që financohet nga fondet e programit Erasmus+ për institucionet arsimore të Republikës së Lituanisë. Nga ky projekt, për vitin akademik 2016/17 dhe 2017/18, studentët e Kolegjit AAB, me bursë të plotë mund të vazhdojnë studimet universitare për një semestër në nivelin Bachelor, në Universitetin e Shkencave Sociale […]

Më shumë »
  • 75% e studentëve të diplomuar

    janë në marrëdhënie pune

  • 37 programe

    Bachelor dhe Master

Lajmet e fundit për studentët

06 Qershor, 2016

Ngadhnjim Halilaj dhe Dren Puka, të cilët studimet bachelor i kanë përfunduar për Menaxhment dhe Informatikë në Fakultetin Ekonomik të AAB-së, studimet master për këtë vit akademik i kanë filluar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, falë bursës së plotë të fituar nga organizata WorldLearning në bashkëpunim me USAID-in dhe Ministrinë e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë (MASHT), në programin Transformational Leadership Program- Scholarships and Partnerships (TLP- SP).

AAB
partnerët

AAB
SOCIAL

Facebook

INSTITUTI AAB
APLIKO