Stafi

1. Menaxher i Projekti: Prof. Ass. Dr. Donat Rexha
2. Ligjerues: Prof. Ass. Dr. Prnavera Dalloshi
3. Ligjerues; Prof. Ass. Dr. Mentor Borovci
4. Ligjerues: Prof. Ass. Dr. Bashkim Rrahamani
5. Zyra e Financave: Gëzim Shabani
6. Zyra e Projekteve: Erëza Mehmeti